Ouderraad

Onze oudervereniging bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudervereniging helpt bij de organisatie van allerlei feestelijke activiteiten op school, zoals: het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Koningsdag ontbijt, Landelijk schoolontbijt, Voorjaarsfeest, laatste schoolweek en het afscheid van groep 8.

 

Ook zorgt de oudervereniging voor traktaties tijdens sportactiviteiten, zoals de sportdag, schoolzwemkampioenschappen, schoolvoetbal toernooi en mini Roparun.

Tevens organiseert de oudervereniging acties waarbij extra geld opgehaald wordt om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan bijvoorbeeld het jaarlijkse klassenbudget en aanschaf van extra materialen voor op school. Denk hierbij aan decoratiemateriaal, het financieren van een voorstelling maar ook de houten speel/leerhuisjes op de gangen werden mogelijk gemaakt door deze bijdrage.

 

Wij vragen aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten te kunnen uitvoeren. Zonder deze vrijwillige bijdrage zouden wij een aantal activiteiten niet kunnen blijven uitvoeren. De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld in overleg met de Medezeggenschapsraad.

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023/2024 bedraagt:
€ 31,00 incl. sinterklaascadeau voor de groepen 1 t/m 4
€ 25,00 voor de groepen 5 t/m 8

 

Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 INGB 0005 4773 38 t.n.v. Oudervereniging Openbare Basisschool Breskens. Ovv naam kind en groep/leerkracht.

Schoolreis, schoolkamp en excursies worden apart gefactureerd.

 

Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage. Kinderen die later in het schooljaar instromen ontvangen een aangepaste factuur.

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de oudervereniging in overleg met de directie beheerd.
Ieder jaar wordt het financieel jaaroverzicht goedgekeurd door de kascommissie en gedeeld met alle ouders.

 

Onze oudervereniging stimuleert andere ouders om deel te nemen aan activiteiten waarbij ouderhulp gewenst is. Ook de leerkrachten nodigen ouders uit om te helpen in de klas bij o.a. met het werken op Chromebooks bij de kleuters, groepslezen, ontdekkasteel, excursies, knutselochtenden etc.

 

Ouders

Nienke de Houck, voorzitter

Helmie de Groot, secretaris

Leonie Schoonaard, penningmeester

Wendy de Jonge, notulist

Ilse Fenijn, lid

Daisy Pagowski, lid

Emily Westerterp, lid

Leanne Blaakman, lid

Marissa Blockx, lid

Vanessa Hamelijnck, lid

 

Leerkrachten

Sandra de Ruijsscher (namens directie)

Ab Dieleman

Nele Reynvoet