Medezeggeschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt over ons beleid. Zij denken mee, beslissen mee en adviseren. Als u als ouder vragen heeft over beleid t.a.v. veiligheid, oudercontacten, onderwijskwaliteit, dan kunt u terecht bij de medezeggenschapsraad. Met vragen over uw kind kunt u bij de leerkracht terecht.

 

Oudergeleding MR

Michel van de Velde

Susanne Gielleit

Priscilla Lemmens

Marissa Blockx

Donny de Vriend

 

Personeelsgeleding MR

Natasja Schot-Zandburg

Laurie Brusseel

Loes Arends-de Koeijer

Susanne Gerritsen

 

Bereikbaarheid MR

Vragen en tips ter bespreking in de MR kunt u kenbaar maken via de mail of telefonisch.

Email: obsbreskens.mr@gmail.com

Telefonisch: 06-30720742 (secretaris, Renée Hoyset)