Inspectiebezoek

In augustus-september 2018 heeft de Stichting Escaldascholen en dus ook onze school in het kader van het vierjaarlijks onderzoek bezoek gehad van de inspectie.

De inspectie heeft het toezicht veranderd. Ze letten op de wettelijke vereisten maar gaan nog verder. De inspectie wil ook weten of een school beleid voert en welke rol het bestuur daarbij heeft. We zijn erg blij met de waardering van ons werk door de inspectie van het onderwijs. Op alle onderdelen voldoen we aan de wettelijke eisen. De inspectie waardeert bovendien onze kwaliteitscultuur als goed.

Zij zien dat we alle middelen, binnen de financiële mogelijkheden van de Stichting, inzetten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden tot eind groep 8. Daarnaast hebben ze ook gezien dat we volop in ontwikkeling blijven op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen.

Ons uitgangspunt is en blijft dat we zoveel mogelijk leerlingen goed passend onderwijs willen bieden. We zullen daar onze uiterste best voor blijven doen.

Download inspectierapport