Info per jaargroep

In de informatieboekjes zijn per jaargroep de belangrijkste dingen te vinden. Hierbij kun je denken aan de methodes die in de desbetreffende groep wordt ingezet, de rapporten, oudergesprekken, leerkrachten, bijzonderheden, etc.