AVG/Privacy

Stichting Escalda Scholen (verder Escalda) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). Escalda stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Escalda is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren). Dit betekent dat wij u informeren over wat wij met deze gegevens doen en waarom. In het Privacyreglement kunt u dit uitgebreid lezen.

Lees hier het Privacyreglement van Stichting Escaldascholen.